Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 20. jaanuar 2010 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Presidentuuri teadaanne
 3.Hispaania eesistumise tegevuskava (arutelu)
 4.Tervitus
 5.Hispaania eesistumise tegevuskava (arutelu jätkamine)
 6.Hääletused
  6.1.Euroopa Ombudsmani valimine
  6.2.Ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamise ajutine peatamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Madeira ja Assooride autonoomsetesse piirkondadesse * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.3.Ettepanek nimetada liige komiteesse, millega konsulteeritakse enne Euroopa Kohtu ja üldkohtu kohtunike ja kohtujuristide ametisse nimetamist (hääletus)
  6.4.AKV-EÜ koostöölepingu (Cotonou leping) teine muutmine (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.SWIFT (arutelu)
 11.Kopenhaageni kliimamuutustealase tippkohtumise tulemused (arutelu)
 12.Infotund (küsimused nõukogule)
 13.Parlamendikomisjonide koosseis
 14.Türgi demokratiseerimisprotsess (arutelu)
 15.ELi Doonau piirkonna strateegia (arutelu)
 16.Järgmise istungi päevakord
 17.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (126 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (322 kb)    
 
Protokoll (94 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletustulemused (60 kb) Nimelise hääletuse tulemused (251 kb) 1 lisa (33 kb) 
 
Protokoll (192 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (138 kb) Nimelise hääletuse tulemused (381 kb) 1 lisa (57 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika