Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2512(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0035/2010

Συζήτηση :

PV 21/01/2010 - 3.1
CRE 21/01/2010 - 3.1

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2010 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0005

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 - Στρασβούργο

3.1. Πρόσφατες επιθέσεις κατά θρησκευτικών μειονοτήτων στην Αίγυπτο και τη Μαλαισία
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 και B7-0048/2010

Οι Marietje Schaake, Fiorello Provera, Mario Mauro και Véronique De Keyser παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Οι Ryszard Antoni Legutko και Heidi Hautala παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Joe Higgins, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniël van der Stoep, μη εγγεγραμμένος, Filip Kaczmarek, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, Ryszard Czarnecki, Eija-Riitta Korhola, Dominique Baudis και László Tőkés.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Mitro Repo, Ivo Vajgl, Charles Tannock και Gerard Batten.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου