Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2512(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0035/2010

Debaty :

PV 21/01/2010 - 3.1
CRE 21/01/2010 - 3.1

Głosowanie :

PV 21/01/2010 - 7.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0005

Protokół
Czwartek, 21 stycznia 2010 r. - Strasburg

3.1. Niedawne ataki przeciwko mniejszościom religijnym w Egipcie i Malezji
CRE

Projekty rezolucji B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 i B7-0048/2010

Marietje Schaake, Fiorello Provera, Mario Mauro i Véronique De Keyser przedstawili projekty rezolucji.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Ryszard Antoni Legutko i Heidi Hautala przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Joe Higgins w imieniu grupy GUE/NGL, Daniël van der Stoep, niezrzeszony, Filip Kaczmarek, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, Ryszard Czarnecki, Eija-Riitta Korhola, Dominique Baudis i László Tőkés.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Mitro Repo, Ivo Vajgl, Charles Tannock i Gerard Batten.

Głos zabrała Neelie Kroes (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 21.1.2010 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności