Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2513(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0040/2010

Разисквания :

PV 21/01/2010 - 3.2
CRE 21/01/2010 - 3.2

Гласувания :

PV 21/01/2010 - 7.2

Приети текстове :

P7_TA(2010)0006

Протокол
Четвъртък, 21 януари 2010 г. - Страсбург

3.2. Нарушения на правата на човека в Китай, по-специално случаят Liu Xiaobao
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0052/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 и B7-0055/2010

Renate Weber, Tunne Kelam, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Charles Tannock и Heidi Hautala представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Zigmantas Balčytis, от името на групата S&D, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Lorenzo Fontana, от името на групата EFD, и Edward McMillan-Scott, независим член на ЕП.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Eija-Riitta Korhola и Gesine Meissner.

Изказа се Neelie Kroes (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 21.1.2010.

Правна информация - Политика за поверителност