Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2513(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0040/2010

Debatter :

PV 21/01/2010 - 3.2
CRE 21/01/2010 - 3.2

Omröstningar :

PV 21/01/2010 - 7.2

Antagna texter :

P7_TA(2010)0006

Protokoll
Torsdagen den 21 januari 2010 - Strasbourg

3.2. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina, särskilt fallet Liu Xiaobao
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0052/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 och B7-0055/2010

Renate Weber, Tunne Kelam, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Charles Tannock och Heidi Hautala redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Zigmantas Balčytis för S&D-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Lorenzo Fontana för EFD-gruppen, och Edward McMillan-Scott, grupplös.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola och Gesine Meissner.

Talare: Neelie Kroes (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 21.1.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy