Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2514(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0043/2010

Συζήτηση :

PV 21/01/2010 - 3.3
CRE 21/01/2010 - 3.3

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2010 - 7.3
CRE 21/01/2010 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0007

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 - Στρασβούργο

3.3. Φιλιππίνες
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 και B7-0050/2010

Οι Fiorello Provera, Martin Kastler, Charles Tannock, Marc Tarabella, Rui Tavares και Barbara Lochbihler παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Justas Vincas Paleckis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Raül Romeva i Rueda και Ryszard Czarnecki.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου