Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 21. januar 2010 - Strasbourg

3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 19.1.2010)


3.1. Nylige angreb på religiøse mindretal i Egypten og Malaysia

Forslag til beslutning B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 og B7-0048/2010

Marietje Schaake, Fiorello Provera, Mario Mauro og Véronique De Keyser forelagde beslutningsforslagene.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Ryszard Antoni Legutko og Heidi Hautala forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bernd Posselt for PPE-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Joe Higgins for GUE/NGL-Gruppen, Daniël van der Stoep, løsgænger, Filip Kaczmarek, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, Ryszard Czarnecki, Eija-Riitta Korhola, Dominique Baudis og László Tőkés.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Mitro Repo, Ivo Vajgl, Charles Tannock og Gerard Batten.

Neelie Kroes (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 21.1.2010.


3.2. Krænkelser af menneskerettighederne i Kina, særlig sagen om Liu Xiaobao

Forslag til beslutning B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0052/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 og B7-0055/2010

Renate Weber, Tunne Kelam, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Charles Tannock og Heidi Hautala forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Zigmantas Balčytis for S&D-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Lorenzo Fontana for EFD-Gruppen og Edward McMillan-Scott, løsgænger.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eija-Riitta Korhola og Gesine Meissner.

Neelie Kroes (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 21.1.2010.


3.3. Filippinerne

Forslag til beslutning B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 og B7-0050/2010

Fiorello Provera, Martin Kastler, Charles Tannock, Marc Tarabella, Rui Tavares og Barbara Lochbihler forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Justas Vincas Paleckis for S&D-Gruppen og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Raül Romeva i Rueda og Ryszard Czarnecki.

Neelie Kroes (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 21.1.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik