Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2512(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0035/2010

Debaty :

PV 21/01/2010 - 3.1
CRE 21/01/2010 - 3.1

Głosowanie :

PV 21/01/2010 - 7.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0005

Protokół
Czwartek, 21 stycznia 2010 r. - Strasburg

7.1. Niedawne ataki przeciwko mniejszościom religijnym w Egipcie i Malezji (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 i B7-0048/2010

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0035/2010

(zastępujący B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 i B7-0048/2010):

złożony przez następujących posłów:

Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Csaba Sógor i László Tőkés, w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, w imieniu grupy S&D,

Marietje Schaake i Frédérique Ries, w imieniu grupy ALDE,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner i Christian Engström, w imieniu grupy Verts/ALE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski i Jacek Olgierd Kurski, w imieniu grupy ECR,

Marie-Christine Vergiat i Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL,

Fiorello Provera i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFD

Przyjęto (P7_TA(2010)0005)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności