Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2512(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0035/2010

Debatter :

PV 21/01/2010 - 3.1
CRE 21/01/2010 - 3.1

Omröstningar :

PV 21/01/2010 - 7.1

Antagna texter :

P7_TA(2010)0005

Protokoll
Torsdagen den 21 januari 2010 - Strasbourg

7.1. Attackerna nyligen mot religiösa minoriteter i Egypten och i Malaysia (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 och B7-0048/2010

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0035/2010

(ersätter B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 och B7-0048/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Csaba Sógor och László Tőkés för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser för S&D-gruppen,

Marietje Schaake och Frédérique Ries för ALDE-gruppen,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner och Christian Engström för Verts/ALE-gruppen,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski och Jacek Olgierd Kurski för ECR-gruppen,

Marie-Christine Vergiat och Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen,

Fiorello Provera och Rolandas Paksas för EFD-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0005)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy