Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2513(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0040/2010

Forhandlinger :

PV 21/01/2010 - 3.2
CRE 21/01/2010 - 3.2

Afstemninger :

PV 21/01/2010 - 7.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0006

Protokol
Torsdag den 21. januar 2010 - Strasbourg

7.2. Krænkelser af menneskerettighederne i Kina, særlig sagen om Liu Xiaobao (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0052/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 og B7-0055/2010

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0040/2010

(erstatter B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 og B7-0055/2010):

stillet af:

Tunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Jean-Pierre Audy, László Tőkés og Elżbieta Katarzyna Łukacijewska for PPE-Gruppen,

Renate Weber, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel, Philippe Lamberts og Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen,

Charles Tannock for ECR-Gruppen,

Marie-Christine Vergiat og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen,

Fiorello Provera for EFD-Gruppen,

Edward McMillan-Scott, løsgænger.

Vedtaget (P7_TA(2010)0006)

(Forslag til beslutning B7-0052/2010 bortfaldt).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik