Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2513(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0040/2010

Arutelud :

PV 21/01/2010 - 3.2
CRE 21/01/2010 - 3.2

Hääletused :

PV 21/01/2010 - 7.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0006

Protokoll
Neljapäev, 21. jaanuar 2010 - Strasbourg

7.2. Inimõiguste rikkumised Hiinas, eriti Liu Xiaobao juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0052/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 ja B7-0055/2010

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0040/2010

(asendades B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 ja B7-0055/2010):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Tunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Jean-Pierre Audy, László Tőkés ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska fraktsiooni PPE nimel,

Renate Weber, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells ja Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel, Philippe Lamberts ja Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel,

Marie-Christine Vergiat ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel,

Edward McMillan-Scott (fraktsioonilise kuuluvuseta)

Vastu võetud (P7_TA(2010)0006)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0052/2010 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika