Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2513(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0040/2010

Keskustelut :

PV 21/01/2010 - 3.2
CRE 21/01/2010 - 3.2

Äänestykset :

PV 21/01/2010 - 7.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0006

Pöytäkirja
Torstai 21. tammikuuta 2010 - Strasbourg

7.2. Ihmisoikeusloukkaukset Kiinassa, erityisesti Liu Xiaobaon tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0052/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 ja B7-0055/2010

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0040/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 ja B7-0055/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Tunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Jean-Pierre Audy, László Tőkés ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE-ryhmän puolesta

Renate Weber, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel, Philippe Lamberts ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta

Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta

sitoutumaton Edward McMillan-Scott

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0006)

(Päätöslauselmaesitys B7-0052/2010 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö