Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2513(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0040/2010

Debatten :

PV 21/01/2010 - 3.2
CRE 21/01/2010 - 3.2

Stemmingen :

PV 21/01/2010 - 7.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0006

Notulen
Donderdag 21 januari 2010 - Straatsburg

7.2. Schending van de mensenrechten in China, met name de zaak Liu Xiaobao (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0052/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 en B7-0055/2010

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0040/2010

(ter vervanging van B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 en B7-0055/2010):

ingediend door de volgende leden:

Tunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Jean-Pierre Audy, László Tőkés en Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, namens de PPE-Fractie,

Renate Weber, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel, Philippe Lamberts en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie,

Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie,

Edward McMillan-Scott, niet-ingeschrevene.

Aangenomen (P7_TA(2010)0006)

(Ontwerpresolutie B7-0052/2010 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid