Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2513(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0040/2010

Dezbateri :

PV 21/01/2010 - 3.2
CRE 21/01/2010 - 3.2

Voturi :

PV 21/01/2010 - 7.2

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0006

Proces-verbal
Joi, 21 ianuarie 2010 - Strasbourg

7.2. Încălcarea drepturilor omului în China, în special în cazul lui Liu Xiaobao (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0052/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 şi B7-0055/2010

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0040/2010

care înlocuieşte B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 şi B7-0055/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Tunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Jean-Pierre Audy, László Tőkés şi Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, în numele Grupului PPE,

Renate Weber, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel, Philippe Lamberts şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat şi Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL,

Fiorello Provera, în numele Grupului EFD,

Edward McMillan-Scott, deputat neafiliat.

Adoptat (P7_TA(2010)0006)

(Propunerea de rezoluţie B7-0052/2010 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate