Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2513(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0040/2010

Debatter :

PV 21/01/2010 - 3.2
CRE 21/01/2010 - 3.2

Omröstningar :

PV 21/01/2010 - 7.2

Antagna texter :

P7_TA(2010)0006

Protokoll
Torsdagen den 21 januari 2010 - Strasbourg

7.2. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina, särskilt fallet Liu Xiaobao (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0052/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 och B7-0055/2010

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0040/2010

(ersätter B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 och B7-0055/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Tunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Jean-Pierre Audy, László Tőkés och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska för PPE-gruppen,

Renate Weber, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel, Philippe Lamberts och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock för ECR-gruppen,

Marie-Christine Vergiat och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen,

Fiorello Provera för EFD-gruppen,

Edward McMillan-Scott, grupplös.

Antogs (P7_TA(2010)0006)

(Resolutionsförslag B7-0052/2010 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy