Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2514(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B7-0043/2010

Teksty złożone :

RC-B7-0043/2010

Debaty :

PV 21/01/2010 - 3.3
CRE 21/01/2010 - 3.3

Głosowanie :

PV 21/01/2010 - 7.3
CRE 21/01/2010 - 7.3

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0007

Protokół
Czwartek, 21 stycznia 2010 r. - Strasburg

7.3. Filipiny (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 i B7-0050/2010

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0043/2010

(zastępujący B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 i B7-0050/2010):

złożony przez następujących posłów:

Martin Kastler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam i Jean-Pierre Audy, w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser i Marc Tarabella, w imieniu grupy S&D,

Marielle De Sarnez, w imieniu grupy ALDE,

Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda i Gerald Häfner, w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Antoni Legutko, w imieniu grupy ECR,

Marie-Christine Vergiat i Rui Tavares, w imieniu grupy GUE/NGL,

Fiorello Provera, Rolandas Paksas i Juozas Imbrasas, w imieniu grupy EFD

Przyjęto (P7_TA(2010)0007)

Wystąpienia:

Barbara Lochbihler, autorka, przedstawiła poprawkę ustną do części drugiej ustępu 6, która została przyjęta. Część ta została następnie odrzucona.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności