Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2514(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0043/2010

Texte depuse :

RC-B7-0043/2010

Dezbateri :

PV 21/01/2010 - 3.3
CRE 21/01/2010 - 3.3

Voturi :

PV 21/01/2010 - 7.3
CRE 21/01/2010 - 7.3

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0007

Proces-verbal
Joi, 21 ianuarie 2010 - Strasbourg

7.3. Filipine (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluţii B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 şi B7-0050/2010

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0043/2010

care înlocuieşte B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 şi B7-0050/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Martin Kastler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam şi Jean-Pierre Audy, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D,

Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE,

Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda şi Gerald Häfner, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat şi Rui Tavares, în numele Grupului GUE/NGL,

Fiorello Provera, Rolandas Paksas şi Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2010)0007)

Intervenţii:

Barbara Lochbihler, autoare, a prezentat un amendament oral la punctul 6 - a doua parte, care a fost menţinută. Această parte a fost ulterior respinsă.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate