Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2514(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0043/2010

Predkladané texty :

RC-B7-0043/2010

Rozpravy :

PV 21/01/2010 - 3.3
CRE 21/01/2010 - 3.3

Hlasovanie :

PV 21/01/2010 - 7.3
CRE 21/01/2010 - 7.3

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0007

Zápisnica
Štvrtok, 21. januára 2010 - Štrasburg

7.3. Filipíny (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 a B7-0050/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0043/2010

(nahrádzajúci B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 a B7-0050/2010):

podaný týmito poslancami:

Martin Kastler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam a Jean-Pierre Audy za skupinu PPE,

Véronique De Keyser a Marc Tarabella za skupinu S&D,

Marielle De Sarnez za skupinu ALDE,

Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda a Gerald Häfner za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR,

Marie-Christine Vergiat a Rui Tavares za skupinu GUE/NGL,

Fiorello Provera, Rolandas Paksas a Juozas Imbrasas za skupinu EFD

Prijatý (P7_TA(2010)0007)

Vystúpenia:

Barbara Lochbihler, autorka, predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 6, časť 2, ktorý bol schválený. Táto časť bola následne zamietnutá.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia