Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2812(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0031/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 21/01/2010 - 7.4

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0008

Protokol
Torsdag den 21. januar 2010 - Strasbourg

7.4. EU-strategien for Donauregionen (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 og B7-0036/2010

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0031/2010

(erstatter B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 og B7-0036/2010):

stillet af:

Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan og Iuliu Winkler for PPE-Gruppen,

Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis og Ivailo Kalfin for S&D-Gruppen,

Michael Theurer, Ramona Nicole Mănescu og Filiz Hakaeva Hyusmenova for ALDE-Gruppen,

Eva Lichtenberger og Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen,

Oldřich Vlasák og Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen,

Jaromír Kohlíček og Miloslav Ransdorf for GUE/NGL-Gruppen

Vedtaget (P7_TA(2010)0008)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik