Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2812(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0031/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 21/01/2010 - 7.4

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0008

Protokoll
Neljapäev, 21. jaanuar 2010 - Strasbourg

7.4. ELi Doonau piirkonna strateegia (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 ja B7-0036/2010

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0031/2010

(asendades B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 ja B7-0036/2010):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan ja Iuliu Winkler fraktsiooni PPE nimel,

Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis ja Ivailo Kalfin fraktsiooni S&D nimel,

Michael Theurer, Ramona Nicole Mănescu ja Filiz Hakaeva Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel,

Eva Lichtenberger ja Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Oldřich Vlasák ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel,

Jaromír Kohlíček ja Miloslav Ransdorf fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P7_TA(2010)0008)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika