Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2812(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0031/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 21/01/2010 - 7.4

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0008

Pöytäkirja
Torstai 21. tammikuuta 2010 - Strasbourg

7.4. Tonavan aluetta koskeva EU:n strategia (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 ja B7-0036/2010

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0031/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 ja B7-0036/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan ja Iuliu Winkler PPE-ryhmän puolesta

Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis ja Ivailo Kalfin S&D-ryhmän puolesta

Michael Theurer, Ramona Nicole Mănescu ja Filiz Hakaeva Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta

Eva Lichtenberger ja Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Oldřich Vlasák ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta

Jaromír Kohlíček ja Miloslav Ransdorf GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0008)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö