Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/2812(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0031/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 21/01/2010 - 7.4

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0008

Protokols
Ceturtdiena, 2010. gada 21. janvāris - Strasbūra

7.4. Eiropas stratēģija Donavas reģionam (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 un B7-0036/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0031/2010

(aizstāj B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 un B7-0036/2010)

Iesnieguši šādi deputāti:

Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan un Iuliu Winkler PPE grupas vārdā,

Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis un Ivailo Kalfin S&D grupas vārdā,

Michael Theurer, Ramona Nicole Mănescu un Filiz Hakaeva Hyusmenova ALDE grupas vārdā,

Eva Lichtenberger un Michael Cramer Verts/ALE grupas vārdā,

Oldřich Vlasák un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā,

Jaromír Kohlíček un Miloslav Ransdorf GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2010)0008).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika