Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2812(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0031/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 21/01/2010 - 7.4

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0008

Notulen
Donderdag 21 januari 2010 - Straatsburg

7.4. Europese strategie voor de Donau-regio (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 en B7-0036/2010

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0031/2010

(ter vervanging van B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 en B7-0036/2010):

ingediend door de volgende leden:

Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan en Iuliu Winkler, namens de PPE-Fractie,

Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis en Ivailo Kalfin, namens de S&D-Fractie,

Michael Theurer, Ramona Nicole Mănescu en Filiz Hakaeva Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie,

Eva Lichtenberger en Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie,

Oldřich Vlasák en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie,

Jaromír Kohlíček en Miloslav Ransdorf, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0008)

Juridische mededeling - Privacybeleid