Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2812(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0031/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 21/01/2010 - 7.4

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0008

Proces-verbal
Joi, 21 ianuarie 2010 - Strasbourg

7.4. Strategia europeană pentru regiunea Dunării (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 şi B7-0036/2010

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0031/2010

care înlocuieşte B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 şi B7-0036/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan şi Iuliu Winkler, în numele Grupului PPE,

Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis şi Ivailo Kalfin, în numele Grupului S&D,

Michael Theurer, Ramona Nicole Mănescu şi Filiz Hakaeva Hyusmenova, în numele Grupului ALDE,

Eva Lichtenberger şi Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE,

Oldřich Vlasák şi Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR,

Jaromír Kohlíček şi Miloslav Ransdorf, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2010)0008)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate