Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 21. januar 2010 - Strasbourg

7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Nylige angreb på religiøse mindretal i Egypten og Malaysia (afstemning)

7.2. Krænkelser af menneskerettighederne i Kina, særlig sagen om Liu Xiaobao (afstemning)

7.3. Filippinerne (afstemning)

7.4. EU-strategien for Donauregionen (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik