Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 21 januari 2010 - Strasbourg

7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


7.1. Attackerna nyligen mot religiösa minoriteter i Egypten och i Malaysia (omröstning)

7.2. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina, särskilt fallet Liu Xiaobao (omröstning)

7.3. Filippinerna (omröstning)

7.4. Europeisk strategi för Donauregionen (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy