Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 21 януари 2010 г. - Страсбург

8. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Европейска стратегия за Дунавския регион (RC-B7-0031/2010):

Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Ryszard Czarnecki, Bogusław Liberadzki

***

Daniel Hannan и Mirosław Piotrowski се изказаха относно случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (Председателят припомни разпоредбите на член 122, параграф 4 и член 170 от Правилника за дейността).

Правна информация - Политика за поверителност