Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 21. januar 2010 - Strasbourg

8. Stemmeforklaringer
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

EU-strategien for Donauregionen (RC-B7-0031/2010):

Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Ryszard Czarnecki, Bogusław Liberadzki

***

Daniel Hannan og Mirosław Piotrowski tog ordet om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (Formanden gjorde opmærksom på bestemmelserne i forretningsordenens artikel 122, stk. 4, og artikel 170).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik