Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 21 stycznia 2010 r. - Strasburg

8. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
CRE

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Europejska strategia na rzecz regionu naddunajskiego (RC-B7-0031/2010):

Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Ryszard Czarnecki, Bogusław Liberadzki

***

Daniel Hannan i Mirosław Piotrowski zabrali głos w sprawie przypadków łamania praw człowieka oraz nieposzanowania zasad demokracji i państwa prawa (Przewodniczący przypomniał postanowienia art. 122 ust. 4 oraz art. 170 Regulaminu).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności