Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 21. ledna 2010 - Štrasburk

10. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly předloženy následující návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Návrh nařízení Komise ze dne […], kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o nejvyšší počet některých druhů zvířat v zájmovém chovu, která mohou být určena k neobchodnímu přesunu (D006190/03 - 2010/2517(RPS) - lhůta: 15/04/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise [...], kterým se mění nařízení (ES) č. 401/2006, pokud jde o jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, ořechy, meruňková jádra, lékořici a rostlinný olej (D006721/02 - 2009/2773(RPS) - lhůta: 18/02/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise (EU), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (D006848/02 - 2010/2507(RPS) - lhůta: 13/04/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Nařízení Komise (EU) č. .../..ze dne […], kterým se provádí čl. 10 odst. 3 a článek 27 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES, pokud jde o výkonnost společnosti (D006895/02 - 2010/2503(RPS) - lhůta: 11/04/2010)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Návrh rozhodnutí Komise ze dne […] o zřízení rejstříku pro biocidní přípravky (D007267/02 - 2010/2506(RPS) - lhůta: 13/04/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise ze dne […], kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, pokud jde o Enterobacteriaceae v pasterizovaném mléce a v dalších pasterizovaných tekutých mléčných výrobcích a o Listeria monocytogenes v potravinářské soli (D007284/03 - 2010/2521(RPS) - lhůta: 16/04/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise (EU) o zamítnutí schválení jednoho zdravotního tvrzení při označování potravin jiného, než je tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (D007486/03 - 2010/2523(RPS) - lhůta: 19/04/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Návrh rozhodnutí Komise ze dne […] o nezařazení (4-chlor-2-hydroxyfenyl)(2,4-dichlorfenyl)etheru do seznamu Společenství přísad, které lze použít pro výrobu materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami, podle směrnice 2002/72/ES (D007617/03 - 2010/2501(RPS) - lhůta: 08/03/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise [...], kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o požadavek na označování nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) alkoholu a některá potravinářská barviva (D007618/04 - 2010/2500(RPS) - lhůta: 08/03/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise [...], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 245/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro zářivky bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek (D007749/02 - 2010/2511(RPS) - lhůta: 13/04/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE

- Návrh nařízení Komise (ES) č. …/… ze dne […], kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 1 (D007828/01 - 2010/2508(RPS) - lhůta: 12/04/2010)
předáno příslušný výbor: ECON
stanovisko: JURI

Právní upozornění - Ochrana soukromí