Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 21. januar 2010 - Strasbourg

10. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Udkast til Kommissionens forordning af [...] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår det maksimale antal selskabsdyr af bestemte arter, der kan transporteres ikke-kommercielt (D006190/03 - 2010/2517(RPS) - frist: 15/04/2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning af [...]om ændring af forordning (EF) nr. 401/2006 for så vidt angår jordnødder, andre oliefrø, trænødder, abrikoskerner, lakrids og vegetabilsk olie (D006721/02 - 2009/2773(RPS) - frist: 18/02/2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (D006848/02 - 2010/2507(RPS) - frist: 13/04/2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af [ …]om gennemførelse af artikel 10, stk. 3, og artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF for så vidt angår rederiets præstationer (D006895/02 - 2010/2503(RPS) - frist: 11/04/2010)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Udkast til Kommissionens beslutning af [ …] om etablering af et register over biocidholdige produkter (D007267/02 - 2010/2506(RPS) - frist: 13/04/2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning af [...] om ændring af forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer for så vidt angår enterobakterier i pasteuriseret mælk og andre pasteuriserede flydende mejeriprodukter og Listeria monocytogenes i konsumsalt (D007284/03 - 2010/2521(RPS) - frist: 16/04/2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) om afvisning af en sundhedsanprisning af fødevarer, der ikke henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D007486/03 - 2010/2523(RPS) - frist: 19/04/2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Udkast til Kommissionens afgørelse af [...]om afvisning af at optage 2,4,4’-trichlor-2’-hydroxydiphenylether på fællesskabslisten over additiver, der kan anvendes ved fremstilling af plastmaterialer og –genstande bestemt til kontakt med fødevarer, jf. direktiv 2002/72/EF (D007617/03 - 2010/2501(RPS) - frist: 08/03/2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning [...] om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår mærkningsbestemmelserne for drikkevarer, der indeholder over 1,2 % vol. alkohol og visse fødevarefarvestoffer (D007618/04 - 2010/2500(RPS) - frist: 08/03/2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 245/2009 for så vidt angår kravene til miljøvenligt design af lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil (D007749/02 - 2010/2511(RPS) - frist: 13/04/2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE

- Udkast til Kommissionens forordning (EF) nr. …/.. af […] om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 (D007828/01 - 2010/2508(RPS) - frist: 12/04/2010)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik