Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 21 ianuarie 2010 - Strasbourg

10. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următorele proiectele de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Proiect de regulament al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind numărul maxim de animale de companie din anumite specii care fac obiectul circulației necomerciale (D006190/03 - 2010/2517(RPS) - termen: 15/04/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei din de modificare a Regulamentului (CE) nr. 401/2006 în ceea ce privește arahidele, alte semințe și fructe oleaginoase, fructele cu coajă tare, sâmburii de caise, lemnul dulce și uleiul vegetal (D006721/02 - 2009/2773(RPS) - termen: 18/02/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament (UE) al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (D006848/02 - 2010/2507(RPS) - termen: 13/04/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Proiect de regulament (UE) nr. .../.. al Comisiei din […] de punere în aplicare a articolului 10 alineatul (3) și a articolului 27 din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța companiei (D006895/02 - 2010/2503(RPS) - termen: 11/04/2010)
retrimis fond: TRAN

- Proiect de decizie a Comisiei din […] de instituire a registrului produselor biocide (D007267/02 - 2010/2506(RPS) - termen: 13/04/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei din [...] de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare în ceea ce privește enterobacteriile din laptele pasteurizat și din alte produse lactate pasteurizate lichide și Listeria monocytogenes din sarea alimentară (D007284/03 - 2010/2521(RPS) - termen: 16/04/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei (UE) de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D007486/03 - 2010/2523(RPS) - termen: 19/04/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Proiect de decizie a Comisiei din [...] privind neincluderea substanței 2,4,4’-tricloro-2’-hidroxidifenil eter în lista comunitară de aditivi care se pot utiliza, în temeiul Directivei 2002/72/CE, la fabricarea materialelor și obiectelor din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (D007617/03 - 2010/2501(RPS) - termen: 08/03/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei [...] de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de etichetare a băuturilor care conțin mai mult de 1,2 % alcool în volum și anumiți coloranți alimentari (D007618/04 - 2010/2500(RPS) - termen: 08/03/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 245/2009 în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat, lămpile cu descărcare de intensitate ridicată și balasturile și corpurile de iluminat compatibile cu astfel de lămpi (D007749/02 - 2010/2511(RPS) - termen: 13/04/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE

- Proiect de regulament (CE) nr. .../.. al Comisiei din […] de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară IFRS 1 (D007828/01 - 2010/2508(RPS) - termen: 12/04/2010)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate