Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 21. januar 2010 - Strasbourg

10. Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Osnutek uredbe Komisije z dne […] o izvajanju Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z največjim številom nekaterih vrst hišnih živali, ki so lahko predmet netrgovskega premika (D006190/03 - 2010/2517(RPS) - rok: 15/04/2010)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije z dne […] o spremembi Uredbe (ES) št. 401/2006 v zvezi z zemeljskimi oreški (arašidi), drugimi semeni oljnic, lupinarji, mareličnimi koščicami, sladkim korenom in rastlinskim oljem (D006721/02 - 2009/2773(RPS) - rok: 18/02/2010)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije (EU) o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (D006848/02 - 2010/2507(RPS) - rok: 13/04/2010)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Osnutek uredbe Komisije (EU) št. …/..z dne […] o izvajanju člena 10(3) in 27 Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede uspešnosti družb (D006895/02 - 2010/2503(RPS) - rok: 11/04/2010)
posredovano pristojni: TRAN

- Osnutek sklepa Komisije z dne […] o uvedbi registra biocidnih pripravkov (D007267/02 - 2010/2506(RPS) - rok: 13/04/2010)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije z dne […] o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila glede enterobakterij v pasteriziranem mleku in drugih pasteriziranih tekočih mlečnih proizvodih ter Listeria monocytogenes v jedilni soli (D007284/03 - 2010/2521(RPS) - rok: 16/04/2010)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije (EU) o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D007486/03 - 2010/2523(RPS) - rok: 19/04/2010)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: IMCO

- Osnutek sklepa Komisije z dne […] o nevključitvi snovi 2,4,4'-trikloro-2'-hidroksidifenil eter v seznam aditivov Skupnosti, ki se lahko uporabljajo pri proizvodnji polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, v skladu z Direktivo 2002/72/ES (D007617/03 - 2010/2501(RPS) - rok: 08/03/2010)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahteve po označevanju pijač, ki vsebujejo več kot 1,2 volumenskega odstotka alkohola in nekatera živilska barvila (D007618/04 - 2010/2500(RPS) - rok: 08/03/2010)
posredovano pristojni: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 245/2009 v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk (D007749/02 - 2010/2511(RPS) - rok: 13/04/2010)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE

- Osnutek uredbe Komisije (ES) št. …/.. z dne […] o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 1 (D007828/01 - 2010/2508(RPS) - rok: 12/04/2010)
posredovano pristojni: ECON
mnenje: JURI

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov