Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 21. ledna 2010 - Štrasburk

11. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 42 jednacího řádu)

výbor ECON

- Řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru (2010/2006(INI))
(stanovisko: EMPL, BUDG, JURI)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 48 jednacího řádu)

výbor CONT

- Udělení absolutoria za rok 2008: výsledky, finanční řízení a kontrola agentur (2010/2007(INI))

výbor CULT

- Žurnalistika a nové sdělovací prostředky – vytvoření veřejné sféry v Evropě (2010/2015(INI))

- Klíčové kompetence v měnícím se světě: provádění pracovního programu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na rok 2010 (2010/2013(INI))
(stanovisko: FEMM)

výbor ECON

- Odměňování ředitelů kotovaných společností a politiky odměňování v odvětví finančních služeb (2010/2009(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Trhy s deriváty: budoucí opatření politiky (2010/2008(INI))
(stanovisko: JURI)

výbor EMPL

- Rozvíjení potenciálu tvorby pracovních příležitostí v nové, udržitelné ekonomice (2010/2010(INI))
(stanovisko: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, REGI)

výbor FEMM

- Pracovnice v nejistém postavení (2010/2018(INI))

- Příspěvek politik EU na podporu rovnosti žen a mužů k boji proti zločinnosti mládeže (2010/2017(INI))

výbor IMCO

- Dokončení vnitřního trhu v oblasti elektronického obchodování (2010/2012(INI))
(stanovisko: ITRE)

- Poskytnout jednotný trh spotřebitelům a občanům (2010/2011(INI))
(stanovisko: PETI)

výbor JURI

- Zajištění nezávislého posouzení dopadů (2010/2016(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 119 odst. 2 jednacího řádu)

výbor REGI

- Zpráva o provádění synergií z prostředků vyčleněných na výzkum a inovace v rámci nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a sedmém rámcovém programu pro výzkum a rozvoj ve městech a regionech, jakož i v členských státech a v Unii (2009/2243(INI))
(stanovisko: ITRE)

Postup s přidruženými výbory

výbor AFCO

- Institucionální aspekty přístupu Evropské unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (2009/2241(INI))
(stanovisko: PETI, AFET)
Postup s přidruženými výbory AFCO, LIBE
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14.1.2010)

výbor REGI

- Zpráva o provádění synergií z prostředků vyčleněných na výzkum a inovace v rámci nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a sedmém rámcovém programu pro výzkum a rozvoj ve městech a regionech, jakož i v členských státech a v Unii (2009/2243(INI))
Postup s přidruženými výbory REGI, ITRE
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14.1.2010)

Postoupení výborům

výbor LIBE

- Institucionální aspekty přístupu Evropské unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (2009/2241(INI))
předáno příslušný výbor: AFCO
stanovisko: PETI, AFET, LIBE

výbor DEVE

- Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou (2009/2213(INI))
předáno příslušný výbor: AFET
stanovisko: DEVE, INTA

Právní upozornění - Ochrana soukromí