Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 21. januar 2010 - Strasbourg

11. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 42)

ECON

- Grænseoverskridende krisestyring i banksektoren (2010/2006(INI))
(rådg.udv.: EMPL, BUDG, JURI)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 48)

CONT

- Decharge 2008: europæiske agenturer: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol (2010/2007(INI))

CULT

- Journalistik og nye medier – dannelse af et offentligt rum i Europa (2010/2015(INI))

- Nøglekompetencer i en verden under forandring: gennemførelse af arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010 (2010/2013(INI))
(rådg.udv.: FEMM)

ECON

- Aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber og aflønningspolitik i finanssektoren (2010/2009(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

- Derivatmarkeder - fremtidige politiktiltag (2010/2008(INI))
(rådg.udv.: JURI)

EMPL

- Udvikling af jobpotentialet i en ny, bæredygtig økonomi (2010/2010(INI))
(rådg.udv.: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, REGI)

FEMM

- Kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold (2010/2018(INI))

- EU's -ligestillingspolitiks bidrag til bekæmpelse af ungdomskriminalitet (2010/2017(INI))

IMCO

- Endelig gennemførelse af det indre marked for e-handel (2010/2012(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

- Realisering af et indre marked for forbrugere og borgere (2010/2011(INI))
(rådg.udv.: PETI)

JURI

- Garanti for uafhængige konsekvensanalyser (2010/2016(INI))
(rådg.udv.: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 119, stk. 2)

REGI

- Betænkning om sikring af synergier mellem de fonde, som er øremærket til forskning og innovation i forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration i byer og regioner samt i medlemsstaterne og i EU (2009/2243(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

Associerede udvalg

AFCO

- Institutionelle aspekter af Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (2009/2241(INI))
(rådg.udv.: PETI, AFET)
Associerede udvalg AFCO, LIBE
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 14.01.2010)

REGI

- Betænkning om sikring af synergier mellem de fonde, som er øremærket til forskning og innovation i forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration i byer og regioner samt i medlemsstaterne og i EU (2009/2243(INI))
Associerede udvalg REGI, ITRE
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 14.01.2010)

Udvalgshenvisninger

LIBE

- Institutionelle aspekter af Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (2009/2241(INI))
henvist til: kor.udv.: AFCO
rådg.udv.: PETI, AFET, LIBE

DEVE

- EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika (2009/2213(INI))
henvist til: kor.udv.: AFET
rådg.udv.: DEVE, INTA

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik