Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 21. januára 2010 - Štrasburg

11. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ

výbor ECON

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector (2010/2006(INI))
(stanovisko: EMPL, BUDG, JURI)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 48 rokovacieho poriadku)

výbor CONT

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. 2008 discharge: performance, financial management and control of agencies (2010/2007(INI))

výbor CULT

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Journalism and new media - creating a public sphere in Europe (2010/2015(INI))

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Key competences for a changing world: implementation of the education and training 2010 work programme (2010/2013(INI))
(stanovisko: FEMM)

výbor ECON

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Remuneration of directors of listed companies and remuneration policies in the financial services sector (2010/2009(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Derivatives Markets: Future policy actions (2010/2008(INI))
(stanovisko: JURI)

výbor EMPL

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Developing the job potential of a new sustainable economy (2010/2010(INI))
(stanovisko: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, REGI)

výbor FEMM

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Precarious women workers (2010/2018(INI))

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The contribution of EU policies promoting equality between men and women in combating youth crime (2010/2017(INI))

výbor IMCO

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Completing the Internal Market for e-Commerce (2010/2012(INI))
(stanovisko: ITRE)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Delivering a single market to consumers and citizens (2010/2011(INI))
(stanovisko: PETI)

výbor JURI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Guaranteeing independent impact assessments (2010/2016(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 119 ods. 2 rokovacieho poriadku)

výbor REGI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Report on the implementation of the synergies of research and innovation earmarked funds in Regulation (EC) No 1080/2006 concerning the European Fund of Regional Development and the Seventh Framework Programme for Research and Development in cities and regions as well as in the Member States and the Union (2009/2243(INI))
(stanovisko: ITRE)

Pridružené výbory

výbor AFCO

- Inštitucionálne aspekty pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (2009/2241(INI))
(stanovisko: PETI, AFET)
Pridružené výbory AFCO, LIBE
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 14.1.2010)

výbor REGI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Report on the implementation of the synergies of research and innovation earmarked funds in Regulation (EC) No 1080/2006 concerning the European Fund of Regional Development and the Seventh Framework Programme for Research and Development in cities and regions as well as in the Member States and the Union (2009/2243(INI))
Pridružené výbory REGI, ITRE
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 14.1.2010)

Pridelenie výborom

výbor LIBE

- Inštitucionálne aspekty pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (2009/2241(INI))
pridelené gestorský: AFCO
stanovisko: PETI, AFET, LIBE

výbor DEVE

- Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou (2009/2213(INI))
pridelené gestorský: AFET
stanovisko: DEVE, INTA

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia