Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 21 януари 2010 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Отношенията ЕС-Тунис (разискване)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  3.1.Скорошните атаки срещу религиозни малцинства в Египет и в Малайзия
  3.2.Нарушения на правата на човека в Китай, по-специално случаят Liu Xiaobao
  3.3.Филипините
 4.Съобщение на председателството
 5.График на месечните сесии
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание
 7.Време за гласуване
  7.1.Последни атаки срещу христиански общности (гласуване)
  7.2.Нарушаване на правата на човека в Китай и по-специално случая на Liu Xiaobao (гласуване)
  7.3.Филипините (гласуване)
  7.4.Европейска стратегия за Дунавския регион (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 11.Решения относно някои документи
 12.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от правилника)
 13.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 14.График на следващите заседания
 15.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (164 kb) Списък на присъствалите (57 kb)    Поименни гласувания (384 kb) 
 
Протокол (115 kb) Списък на присъствалите (23 kb) Резултати от различните гласувания (163 kb) Поименни гласувания (346 kb) 
 
Протокол (228 kb) Списък на присъствалите (70 kb) Резултати от различните гласувания (471 kb) Поименни гласувания (526 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност