Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σχέσεις ΕΕ-Τυνησίας (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Πρόσφατες επιθέσεις κατά θρησκευτικών μειονοτήτων στην Αίγυπτο και τη Μαλαισία
  3.2.Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως η περίπτωση Liu Xiaobao
  3.3.Φιλιππίνες
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Πρόσφατες επιθέσεις κατά θρησκευτικών μειονοτήτων στην Αίγυπτο και τη Μαλαισία (ψηφοφορία)
  7.2.Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως η περίπτωση Liu Xiaobao (ψηφοφορία)
  7.3.Φιλιππίνες (ψηφοφορία)
  7.4.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 11.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 12.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 14.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 15.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (163 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (384 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (115 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (169 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (282 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (221 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (461 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (459 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου