Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 21 januari 2010 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förbindelserna EU/Tunisien (debatt)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Attackerna nyligen mot religiösa minoriteter i Egypten och i Malaysia
  3.2.Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina, särskilt fallet Liu Xiaobao
  3.3.Filippinerna
 4.Meddelande från talmannen
 5.Datum för sammanträdesperioderna
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Omröstning
  7.1.Attackerna nyligen mot religiösa minoriteter i Egypten och i Malaysia (omröstning)
  7.2.Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina, särskilt fallet Liu Xiaobao (omröstning)
  7.3.Filippinerna (omröstning)
  7.4.Europeisk strategi för Donauregionen (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 11.Beslut om vissa dokument
 12.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (149 kb) Närvarolista (57 kb)    Omröstningar med namnupprop (384 kb) 
 
Protokoll (112 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (162 kb) Omröstningar med namnupprop (346 kb) 
 
Protokoll (210 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (188 kb) Omröstningar med namnupprop (439 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy