Index 
Jegyzőkönyv
PDF 205kWORD 115k
2010. január 21., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.EU-Tunézia kapcsolatok (vita)
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
3.1.Egyiptomi és malajziai vallási kisebbségek elleni közelmúltbeli támadások
  
3.2.Az emberi jogok megsértése Kínában, nevezetesen a Liu Hsziao-po-ügy
  
3.3.Fülöp-szigetek
 4.Az elnök közleménye
 5.Ülésnaptár
 6.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 7.Szavazások órája
  
7.1.Az egyiptomi és malajziai vallási kisebbségek elleni közelmúltbeli támadások (szavazás)
  
7.2.Az emberi jogok megsértése Kínában, nevezetesen a Liu Hsziao-po-ügy (szavazás)
  
7.3.Fülöp-szigetek (szavazás)
  
7.4.A Duna-régióra vonatkozó európai stratégia (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Végrehajtási rendelkezések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 11.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 12.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)
 13.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 14.A következő ülések időpontjai
 15.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

2010. JANUÁR 21., CSÜTÖRTÖK

ELNÖKÖL: Pál SCHMITT
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 10.00-kor nyitják meg.


2. EU-Tunézia kapcsolatok (vita)

A Bizottság nyilatkozata: EU-Tunézia kapcsolatok

Neelie Kroes (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ioannis Kasoulides, a PPE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében Louis Michel, az ALDE képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, az EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Salvatore Iacolino, Carmen Romero López, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Baudis, Sylvie Guillaume és Michael Gahler.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cristian Dan Preda, Harlem Désir, Malika Benarab-Attou, Alf Svensson és Rosario Crocetta.

Felszólal: Neelie Kroes.

A vitát berekesztik.


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2010.1.19-i jegyzőkönyv 3. pont.)


3.1. Egyiptomi és malajziai vallási kisebbségek elleni közelmúltbeli támadások

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 és B7-0048/2010

Marietje Schaake, Fiorello Provera, Mario Mauro és Véronique De Keyser előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Ryszard Antoni Legutko és Heidi Hautala előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bernd Posselt, a PPE képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, az ECR képviselőcsoport nevében, Joe Higgins, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Daniël van der Stoep, független, Filip Kaczmarek, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, Ryszard Czarnecki, Eija-Riitta Korhola, Dominique Baudis és László Tőkés.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Mitro Repo, Ivo Vajgl, Charles Tannock és Gerard Batten.

Felszólal: Neelie Kroes (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.1.21-i jegyzőkönyv 7.1. pont.


3.2. Az emberi jogok megsértése Kínában, nevezetesen a Liu Hsziao-po-ügy

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0052/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 és B7-0055/2010

Renate Weber, Tunne Kelam, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Charles Tannock és Heidi Hautala előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a PPE képviselőcsoport nevében, Zigmantas Balčytis, az S&D képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lorenzo Fontana, az EFD képviselőcsoport nevében, és Edward McMillan-Scott, független.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eija-Riitta Korhola és Gesine Meissner.

Felszólal: Neelie Kroes (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.1.21-i jegyzőkönyv 7.2. pont.


3.3. Fülöp-szigetek

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 és B7-0050/2010

Fiorello Provera, Martin Kastler, Charles Tannock, Marc Tarabella, Rui Tavares és Barbara Lochbihler előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Justas Vincas Paleckis, az S&D képviselőcsoport nevében, és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Raül Romeva i Rueda és Ryszard Czarnecki.

Felszólal: Neelie Kroes (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.1.21-i jegyzőkönyv 7.3. pont.


ELNÖKÖL: Gianni PITTELLA
alelnök

4. Az elnök közleménye

Az elnök közli, hogy a Tanács tájékoztatta arról, hogy a SWIFT-megállapodásról szóló tanácsi határozat tervezetét (vita: 2010.1.20-i jegyzőkönyv 10. pont) 2010. január 25-én fogja benyújtani az Európai Parlamentnek.

A szöveget azonnal továbbítani fogják az illetékes bizottságnak, azaz a LIBE bizottságnak, hogy az a következő héten tanulmányozhassa azt. A szavazásra előreláthatólag a következő strasbourgi ülésen fog sor kerülni.

A Parlament elnöke levelet fog küldeni a Tanácsnak, hogy halasszák el a SWIFT-megállapodás 2010. február 1-jére tervezett hatályba lépését, egy az európai parlamenti szavazást követő időpontra.


5. Ülésnaptár

Az elnök közli, hogy az Elnökök Értekezlete mai ülésén elfogadta a 2010. februári első ülésszak napirendtervezetét. 2010. február 9-én vitát fognak folytatni a José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) által bemutatandó biztosi testületről és programjáról. A vitát szavazás követi.

A 2010. január 26-i rendkívüli ülést ennek következtében törlik az ülésnaptárból.


6. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


7.1. Az egyiptomi és malajziai vallási kisebbségek elleni közelmúltbeli támadások (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 és B7-0048/2010

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0035/2010

(amely a B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 és B7-0048/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Csaba Sógor és László Tőkés, a PPE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser, az S&D képviselőcsoport nevében,

Marietje Schaake és Frédérique Ries, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner és Christian Engström, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski és Jacek Olgierd Kurski, az ECR képviselőcsoport nevében,

Marie-Christine Vergiat és Rui Tavares, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Fiorello Provera és Rolandas Paksas, az EFD képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2010)0005)


7.2. Az emberi jogok megsértése Kínában, nevezetesen a Liu Hsziao-po-ügy (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0052/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 és B7-0055/2010

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0040/2010

(amely a B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 és B7-0055/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Tunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Jean-Pierre Audy, László Tőkés és Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, a PPE képviselőcsoport nevében,

Renate Weber, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells és Marielle De Sarnez, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel, Philippe Lamberts és Daniel Cohn-Bendit, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében,

Marie-Christine Vergiat és Gabriele Zimmer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Fiorello Provera, az EFD képviselőcsoport nevében,

Edward McMillan-Scott, független

Elfogadva (P7_TA(2010)0006)

(A B7-0052/2010 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.3. Fülöp-szigetek (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 és B7-0050/2010

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0043/2010

(amely a B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 és B7-0050/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Martin Kastler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam és Jean-Pierre Audy, a PPE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser és Marc Tarabella, az S&D képviselőcsoport nevében,

Marielle De Sarnez, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda és Gerald Häfner, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Antoni Legutko, az ECR képviselőcsoport nevében,

Marie-Christine Vergiat és Rui Tavares, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Fiorello Provera, Rolandas Paksas és Juozas Imbrasas, az EFD képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2010)0007)

Felszólalások:

Barbara Lochbihler, szerző, szóbeli módosítást terjesztett elő a (6) bekezdés második részéhez, melyet elfogadta. Ezt a részt később elvetették.


7.4. A Duna-régióra vonatkozó európai stratégia (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 és B7-0036/2010

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0031/2010

(amely a B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 és B7-0036/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan és Iuliu Winkler, a PPE képviselőcsoport nevében,

Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis és Ivailo Kalfin, az S&D képviselőcsoport nevében,

Michael Theurer, Ramona Nicole Mănescu és Filiz Hakaeva Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Eva Lichtenberger és Michael Cramer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Oldřich Vlasák és Tomasz Piotr Poręba, az ECR képviselőcsoport nevében,

Jaromír Kohlíček és Miloslav Ransdorf, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2010)0008)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A Duna-régióra vonatkozó európai stratégia (RC-B7-0031/2010):

Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Ryszard Czarnecki, Bogusław Liberadzki

***

Daniel Hannan és Mirosław Piotrowski felszólal az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről. (Az elnök emlékeztet az eljárási szabályzat 122. cikkének (4) bekezdésében és 170. cikkében foglalt rendelkezésekre).


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Ulrike Rodust közli, hogy szavazógépe nem működött az RC-B7-0035/2010-ről szóló első szavazáskor.


10. Végrehajtási rendelkezések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási rendelkezések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem kereskedelmi célú szállítás tárgyát képezhető, bizonyos fajokhoz tartozó, kedvtelésből tartott állatok maximális száma tekintetében történő végrehajtásáról szóló [...]-i bizottsági rendelet tervezete (D006190/03 - 2010/2517(RPS) - határidő: 15/04/2010)
utalva: illetékes: ENVI

- A 401/2006/EK rendeletnek a földimogyoró (amerikaimogyoró) és más olajos magvak, valamint a héjasgyümölcsűek, a sárgabarackmag, az édesgyökér és a növényi olaj tekintetében történő módosításáról szóló [...]-i bizottsági rendelet tervezete (D006721/02 - 2009/2773(RPS) - határidő: 18/02/2010)
utalva: illetékes: ENVI

- A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló …/…/EU bizottsági rendelet tervezete (D006848/02 - 2010/2507(RPS) - határidő: 13/04/2010)
utalva: illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikke (3) bekezdésének és 27. cikkének a társaság teljesítménye tekintetében történő végrehajtásáról szóló [...]-i …/…/EU bizottsági rendelet tervezete (D006895/02 - 2010/2503(RPS) - határidő: 11/04/2010)
utalva: illetékes: TRAN

- A biocid termékek nyilvántartásának létrehozásáról szóló […]-i bizottsági határozat tervezete (D007267/02 - 2010/2506(RPS) - határidő: 13/04/2010)
utalva: illetékes: ENVI

- Az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 2073/2005/EK rendeletnek a pasztőrözött tejben és egyéb pasztőrözött folyékony tejipari termékekben előforduló Enterobacteriaceae, valamint az étkezési sóban előforduló Listeria monocytogenes tekintetében történő módosításáról szóló […]-i bizottsági rendelet tervezete (D007284/03 - 2010/2521(RPS) - határidő: 16/04/2010)
utalva: illetékes: ENVI

- Az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról szóló …/…/EU bizottsági rendelet tervezete (D007486/03 - 2010/2523(RPS) - határidő: 19/04/2010)
utalva: illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- A 2,4,4’-triklór-2’-hidroxidifenil-éternek az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak előállításához felhasználható adalékanyagoknak – a 2002/72/EK irányelvben foglalt – közösségi listájára történő fel nem vételéről szóló [...]-i bizottsági határozat tervezete (D007617/03 - 2010/2501(RPS) - határidő: 08/03/2010)
utalva: illetékes: ENVI

- Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének a több mint 1,2 térfogatszázalék alkoholt és bizonyos élelmiszer-színezékeket tartalmazó italok címkézési követelményei tekintetében történő módosításáról szóló [...]-i bizottsági rendelet tervezete (D007618/04 - 2010/2500(RPS) - határidő: 08/03/2010)
utalva: illetékes: ENVI

- A 245/2009/EK bizottsági rendeletnek a beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezetbarát tervezési követelményei tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezete (D007749/02 - 2010/2511(RPS) - határidő: 13/04/2010)
utalva: illetékes: ENVI
vélemény: ITRE

- Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 1 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról szóló [...]-i …/…/EK bizottsági rendelet tervezete (D007828/01 - 2010/2508(RPS) - határidő: 12/04/2010)
utalva: illetékes: ECON
vélemény: JURI


11. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 42. cikke)(az eljárási szabályzat 42. cikke)(az eljárási szabályzat 42. cikke)

ECON bizottság

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector (2010/2006(INI))
(vélemény: EMPL, BUDG, JURI)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 48. cikke)

CONT bizottság

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. 2008 discharge: performance, financial management and control of agencies (2010/2007(INI))

CULT bizottság

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Journalism and new media - creating a public sphere in Europe (2010/2015(INI))

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Key competences for a changing world: implementation of the education and training 2010 work programme (2010/2013(INI))
(vélemény: FEMM)

ECON bizottság

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Remuneration of directors of listed companies and remuneration policies in the financial services sector (2010/2009(INI))
(vélemény: EMPL)

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Derivatives Markets: Future policy actions (2010/2008(INI))
(vélemény: JURI)

EMPL bizottság

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Developing the job potential of a new sustainable economy (2010/2010(INI))
(vélemény: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, REGI)

FEMM bizottság

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Precarious women workers (2010/2018(INI))

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. The contribution of EU policies promoting equality between men and women in combating youth crime (2010/2017(INI))

IMCO bizottság

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Completing the Internal Market for e-Commerce (2010/2012(INI))
(vélemény: ITRE)

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Delivering a single market to consumers and citizens (2010/2011(INI))
(vélemény: PETI)

JURI bizottság

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Guaranteeing independent impact assessments (2010/2016(INI))
(vélemény: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 119. cikkének (2) bekezdése)

REGI bizottság

- Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletben szereplő, a kutatás és az innováció számára elkülönített összegek, illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Hetedik Kutatási és Fejlesztési Keretprogram egymást erősítő hatásainak a városokban és régiókban, valamint a tagállamokban és az Unióban való megvalósulásáról (2009/2243(INI))
(vélemény: ITRE)

Társbizottságok

AFCO bizottság

- Az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozásával kapcsolatos intézményi szempontok (2009/2241(INI))
(vélemény: PETI, AFET)
Társbizottságok AFCO, LIBE
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2010.01.14)

REGI bizottság

- Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletben szereplő, a kutatás és az innováció számára elkülönített összegek, illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Hetedik Kutatási és Fejlesztési Keretprogram egymást erősítő hatásainak a városokban és régiókban, valamint a tagállamokban és az Unióban való megvalósulásáról (2009/2243(INI))
Társbizottságok REGI, ITRE
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2010.01.14)

Bizottságok felkérése

LIBE bizottság

- Az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozásával kapcsolatos intézményi szempontok (2009/2241(INI))
utalva: illetékes: AFCO
vélemény: PETI, AFET, LIBE

DEVE bizottság

- A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia (2009/2213(INI))
utalva: illetékes: AFET
vélemény: DEVE, INTA


12. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 123. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

54/2009

Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Carl Schlyter

275

55/2009

Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela, Sophia in 't Veld

170

56/2009

Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Alejandro Cercas, Elizabeth Lynne

126

57/2009

Andreas Mölzer

31

58/2009

Andreas Mölzer

23

59/2009

Carlo Fidanza, Esther de Lange, Rareş-Lucian Niculescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Marco Scurria

74

61/2009

Filip Kaczmarek, Andrzej Grzyb, Marek Siwiec, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Konrad Szymański

43

62/2009

Raül Romeva i Rueda, Carlos Coelho, Luis Manuel Capoulas Santos, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Miguel Angel Martínez Martínez

74

63/2009

Jiří Maštálka

15

64/2009

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mario Mauro, David-Maria Sassoli, Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam

109

65/2009

Graham Watson, Lena Kolarska-Bobińska

47

66/2009

Elizabeth Lynne, Edit Bauer, Zita Gurmai, Emilie Turunen

83

67/2009

Franz Obermayr

35

68/2009

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, João Ferreira

50

69/2009

Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Miguel Angel Martínez Martínez, Stanimir Ilchev, Jean-Marie Cavada

52

70/2009

Filip Kaczmarek

26

71/2009

Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

77

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

42

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

55

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

41

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

19


13. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


14. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontjai: 2010. február 8. - 2010. február 11.


15. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakították.

Az ülést 12.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Michel Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schmitt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat