Index 
Proces-verbal
PDF 206kWORD 115k
Joi, 21 ianuarie 2010 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Relaţiile UE-Tunisia (dezbatere)
 3.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  3.1.Atacuri recente împotriva minorităţilor religioase din Egipt şi din Malaezia
  3.2.Încălcarea drepturilor omului în China, în special în cazul lui Liu Xiaobao
  3.3.Filipine
 4.Comunicarea Preşedintelui
 5.Calendarul perioadelor de sesiune
 6.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 7.Votare
  7.1.Atacuri recente împotriva minorităţilor religioase din Egipt şi din Malaezia (vot)
  7.2.Încălcarea drepturilor omului în China, în special în cazul lui Liu Xiaobao (vot)
  7.3.Filipine (vot)
  7.4.Strategia europeană pentru regiunea Dunării (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 10.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 11.Decizii privind anumite documente
 12.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 13.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 14.Calendarul următoarelor şedinţe
 15.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PROCES-VERBAL

JOI, 21 IANUARIE 2010

A PREZIDAT: Pál SCHMITT
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 10.00.


2. Relaţiile UE-Tunisia (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Relaţiile UE/Tunisia

Neelie Kroes (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Ioannis Kasoulides, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Gerard Batten, în numele Grupului EFD, Andreas Mölzer, neafiliat, Salvatore Iacolino, Carmen Romero López, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Baudis, Sylvie Guillaume şi Michael Gahler.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cristian Dan Preda, Harlem Désir, Malika Benarab-Attou, Alf Svensson şi Rosario Crocetta.

A intervenit Neelie Kroes.

Dezbaterea s-a încheiat.


3. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 3 al PV din 19.1.2010)


3.1. Atacuri recente împotriva minorităţilor religioase din Egipt şi din Malaezia

Propuneri de rezoluţii B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 şi B7-0048/2010

Marietje Schaake, Fiorello Provera, Mario Mauro şi Véronique De Keyser au prezentat propunerile de rezoluţie.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Ryszard Antoni Legutko şi Heidi Hautala au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Joe Higgins, în numele Grupului GUE/NGL, Daniël van der Stoep, neafiliat, Filip Kaczmarek, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, Ryszard Czarnecki, Eija-Riitta Korhola, Dominique Baudis şi László Tőkés.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Mitro Repo, Ivo Vajgl, Charles Tannock şi Gerard Batten.

A intervenit Neelie Kroes (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 21.1.2010.


3.2. Încălcarea drepturilor omului în China, în special în cazul lui Liu Xiaobao

Propuneri de rezoluţii B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0052/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 şi B7-0055/2010

Renate Weber, Tunne Kelam, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Charles Tannock şi Heidi Hautala au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Zigmantas Balčytis, în numele Grupului S&D, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Lorenzo Fontana, în numele Grupului EFD, şi Edward McMillan-Scott, neafiliat.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eija-Riitta Korhola şi Gesine Meissner.

A intervenit Neelie Kroes (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 21.1.2010.


3.3. Filipine

Propuneri de rezoluţii B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 şi B7-0050/2010

Fiorello Provera, Martin Kastler, Charles Tannock, Marc Tarabella, Rui Tavares şi Barbara Lochbihler au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Justas Vincas Paleckis, în numele Grupului S&D, şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Raül Romeva i Rueda şi Ryszard Czarnecki.

A intervenit Neelie Kroes (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 21.1.2010.


A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

4. Comunicarea Preşedintelui

Preşedintele a adus la cunoştinţă faptul că i-a fost comunicat de către Consiliu că propunerea de decizie a Consiliului privind Acordul SWIFT (dezbatere: punctul 10 al PV din 20.1.2010) va fi prezentată Parlamentului European la 25 ianuarie 2010.

Textul va fi transmis imediat comisiei competente în fond, şi anume LIBE, spre examinare în cursul săptămânii următoare. Votul este prevăzut pentru următoarea perioadă de sesiune de la Strasbourg.

Preşedintele Parlamentului va trimite Consiliului o scrisoare pentru a amâna intrarea în vigoare a Acordului SWIFT, prevăzută pentru 1 februarie 2010, pentru o dată ulterioară votului din Parlamentul European.


5. Calendarul perioadelor de sesiune

Preşedintele a adus la cunoştinţă faptul că, în reuniunea sa din această zi, Conferinţa preşedinţilor a adoptat proiectul de ordine de zi al primei perioade de sesiune din februarie 2010. La 9 februarie 2010, este prevăzută o dezbatere pe marginea prezentării de către José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) a Colegiului comisarilor şi a programului acestuia. Această dezbatere va fi urmată de un vot.

Sesiunea extraordinară din 26 ianuarie 2010 este, în consecinţă, eliminată din calendar.


6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Atacuri recente împotriva minorităţilor religioase din Egipt şi din Malaezia (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 şi B7-0048/2010

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0035/2010

care înlocuieşte B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 şi B7-0048/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Csaba Sógor şi László Tőkés, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D,

Marietje Schaake şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner şi Christian Engström, în numele Grupului Verts/ALE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski şi Jacek Olgierd Kurski, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat şi Rui Tavares, în numele Grupului GUE/NGL,

Fiorello Provera şi Rolandas Paksas, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2010)0005)


7.2. Încălcarea drepturilor omului în China, în special în cazul lui Liu Xiaobao (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0052/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 şi B7-0055/2010

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0040/2010

care înlocuieşte B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 şi B7-0055/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Tunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Jean-Pierre Audy, László Tőkés şi Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, în numele Grupului PPE,

Renate Weber, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel, Philippe Lamberts şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat şi Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL,

Fiorello Provera, în numele Grupului EFD,

Edward McMillan-Scott, deputat neafiliat.

Adoptat (P7_TA(2010)0006)

(Propunerea de rezoluţie B7-0052/2010 a devenit caducă.)


7.3. Filipine (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 şi B7-0050/2010

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0043/2010

care înlocuieşte B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 şi B7-0050/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Martin Kastler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam şi Jean-Pierre Audy, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D,

Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE,

Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda şi Gerald Häfner, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat şi Rui Tavares, în numele Grupului GUE/NGL,

Fiorello Provera, Rolandas Paksas şi Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2010)0007)

Intervenţii:

Barbara Lochbihler, autoare, a prezentat un amendament oral la punctul 6 - a doua parte, care a fost menţinută. Această parte a fost ulterior respinsă.


7.4. Strategia europeană pentru regiunea Dunării (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 şi B7-0036/2010

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0031/2010

care înlocuieşte B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 şi B7-0036/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan şi Iuliu Winkler, în numele Grupului PPE,

Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis şi Ivailo Kalfin, în numele Grupului S&D,

Michael Theurer, Ramona Nicole Mănescu şi Filiz Hakaeva Hyusmenova, în numele Grupului ALDE,

Eva Lichtenberger şi Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE,

Oldřich Vlasák şi Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR,

Jaromír Kohlíček şi Miloslav Ransdorf, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2010)0008)


8. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Strategia europeană pentru regiunea Dunării (RC-B7-0031/2010):

Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Ryszard Czarnecki, Bogusław Liberadzki

***

Daniel Hannan şi Mirosław Piotrowski au intervenit cu privire la o serie de cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (Preşedintele a amintit dispoziţiile articolului 122 alineatul (4) şi ale articolului 170 din Regulamentul de procedură).


9. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Ulrike Rodust a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat la primul scrutin pentru RC-B7-0035/2010.


10. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următorele proiectele de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Proiect de regulament al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind numărul maxim de animale de companie din anumite specii care fac obiectul circulației necomerciale (D006190/03 - 2010/2517(RPS) - termen: 15/04/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei din de modificare a Regulamentului (CE) nr. 401/2006 în ceea ce privește arahidele, alte semințe și fructe oleaginoase, fructele cu coajă tare, sâmburii de caise, lemnul dulce și uleiul vegetal (D006721/02 - 2009/2773(RPS) - termen: 18/02/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament (UE) al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (D006848/02 - 2010/2507(RPS) - termen: 13/04/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Proiect de regulament (UE) nr. .../.. al Comisiei din […] de punere în aplicare a articolului 10 alineatul (3) și a articolului 27 din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța companiei (D006895/02 - 2010/2503(RPS) - termen: 11/04/2010)
retrimis fond: TRAN

- Proiect de decizie a Comisiei din […] de instituire a registrului produselor biocide (D007267/02 - 2010/2506(RPS) - termen: 13/04/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei din [...] de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare în ceea ce privește enterobacteriile din laptele pasteurizat și din alte produse lactate pasteurizate lichide și Listeria monocytogenes din sarea alimentară (D007284/03 - 2010/2521(RPS) - termen: 16/04/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei (UE) de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D007486/03 - 2010/2523(RPS) - termen: 19/04/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Proiect de decizie a Comisiei din [...] privind neincluderea substanței 2,4,4’-tricloro-2’-hidroxidifenil eter în lista comunitară de aditivi care se pot utiliza, în temeiul Directivei 2002/72/CE, la fabricarea materialelor și obiectelor din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (D007617/03 - 2010/2501(RPS) - termen: 08/03/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei [...] de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de etichetare a băuturilor care conțin mai mult de 1,2 % alcool în volum și anumiți coloranți alimentari (D007618/04 - 2010/2500(RPS) - termen: 08/03/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 245/2009 în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat, lămpile cu descărcare de intensitate ridicată și balasturile și corpurile de iluminat compatibile cu astfel de lămpi (D007749/02 - 2010/2511(RPS) - termen: 13/04/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE

- Proiect de regulament (CE) nr. .../.. al Comisiei din […] de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară IFRS 1 (D007828/01 - 2010/2508(RPS) - termen: 12/04/2010)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI


11. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 42 din Regulamentul de procedură)

ECON

- Gestionarea crizelor transfrontaliere din sectorul bancar (2010/2006(INI))
(aviz: EMPL, BUDG, JURI)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 48 din Regulamentul de procedură)

CONT

- Descărcare 2008: performanţa, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor (2010/2007(INI))

CULT

- Jurnalismul şi noile mijloace de comunicare în masă - crearea unei sfere publice în Europa (2010/2015(INI))

- Competenţe-cheie pentru o lume în schimbare: punerea în aplicare a programului de activitate pe 2010 în domeniul educaţiei şi al formării (2010/2013(INI))
(aviz: FEMM)

ECON

- Remunerarea directorilor societăţilor cotate şi politicile de remunerare din sectorul de servicii financiare (2010/2009(INI))
(aviz: EMPL)

- Piețele pentru instrumentele financiare derivate: acțiuni strategice viitoare (2010/2008(INI))
(aviz: JURI)

EMPL

- Dezvoltarea potenţialului de ocupare a locurilor de muncă al unei noi economii durabile (2010/2010(INI))
(aviz: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, REGI)

FEMM

- Femei lucrătoare în situaţie de precaritate (2010/2018(INI))

- Contribuţia politicilor UE de promovare a egalităţii dintre bărbaţi şi femei în combaterea delincvenţei juvenile (2010/2017(INI))

IMCO

- Finalizarea pieţei interne a comerţului electronic (2010/2012(INI))
(aviz: ITRE)

- Crearea unei pieţe unice pentru consumatori şi cetăţeni (2010/2011(INI))
(aviz: PETI)

JURI

- Garantarea unor evaluări de impact independente (2010/2016(INI))
(aviz: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)

REGI

- Raportul privind aplicarea sinergiilor în domeniul fondurilor alocate cercetării și inovării în Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și cel de-al șaptelea Program-cadru pentru cercetare și dezvoltare în orașe și regiuni, precum și în statele membre și în Uniune (2009/2243(INI))
(aviz: ITRE)

Comisii asociate

AFCO

- Aspecte instituţionale ale aderării Uniunii Europene la Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale (2009/2241(INI))
(aviz: PETI, AFET)
Comisii asociate AFCO, LIBE
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 14.01.2010)

REGI

- Raportul privind aplicarea sinergiilor în domeniul fondurilor alocate cercetării și inovării în Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și cel de-al șaptelea Program-cadru pentru cercetare și dezvoltare în orașe și regiuni, precum și în statele membre și în Uniune (2009/2243(INI))
Comisii asociate REGI, ITRE
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 14.01.2010)

Sesizarea comisiilor

LIBE

- Aspecte instituţionale ale aderării Uniunii Europene la Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale (2009/2241(INI))
retrimis fond: AFCO
aviz: PETI, AFET, LIBE

DEVE

- Strategia UE pentru relaţiile cu America Latină (2009/2213(INI))
retrimis fond: AFET
aviz: DEVE, INTA


12. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

54/2009

Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Carl Schlyter

275

55/2009

Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela, Sophia in 't Veld

170

56/2009

Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Alejandro Cercas, Elizabeth Lynne

126

57/2009

Andreas Mölzer

31

58/2009

Andreas Mölzer

23

59/2009

Carlo Fidanza, Esther de Lange, Rareş-Lucian Niculescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Marco Scurria

74

61/2009

Filip Kaczmarek, Andrzej Grzyb, Marek Siwiec, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Konrad Szymański

43

62/2009

Raül Romeva i Rueda, Carlos Coelho, Luis Manuel Capoulas Santos, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Miguel Angel Martínez Martínez

74

63/2009

Jiří Maštálka

15

64/2009

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mario Mauro, David-Maria Sassoli, Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam

109

65/2009

Graham Watson, Lena Kolarska-Bobińska

47

66/2009

Elizabeth Lynne, Edit Bauer, Zita Gurmai, Emilie Turunen

83

67/2009

Franz Obermayr

35

68/2009

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, João Ferreira

50

69/2009

Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Miguel Angel Martínez Martínez, Stanimir Ilchev, Jean-Marie Cavada

52

70/2009

Filip Kaczmarek

26

71/2009

Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

77

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

42

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

55

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

41

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

19


13. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


14. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 8 februarie 2010 şi 11 februarie 2010.


15. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 12.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Michel Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schmitt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate