Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0007(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0002/2010

Arutelud :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Hääletused :

PV 10/02/2010 - 9.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0014

Protokoll
Esmaspäev, 8. veebruar 2010 - Strasbourg

14. Maksustamisalane halduskoostöö * - Vastastikune abi maksude, tollimaksude ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel * - Tagasipööratud maksustamismehhanismi mittekohustuslik ja ajutine kohaldamine teatavate pettuse ohvriks langeda võivate kaupade ja teenuste tarnete suhtes (direktiivi 2006/112/EÜ muutmine) * - Heade maksuhaldustavade edendamine (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv maksustamisalase halduskoostöö kohta [KOM(2009)0029 - C6-0062/2009- 2009/0004(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Raportöör: Magdalena Alvarez (A7-0006/2010)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv vastastikuse abi kohta maksude, tollimaksude ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel [KOM(2009)0028 - C6-0061/2009 - 2009/0007(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0002/2010)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses tagasipööratud maksustamismehhanismi mittekohustusliku ja ajutise kohaldamisega teatavate pettuse ohvriks langeda võivate kaupade ja teenuste tarnete suhtes [KOM(2009)0511 - C7-0210/2009- 2009/0139(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: David Casa (A7-0008/2010)

Raport heade maksuhaldustavade edendamise kohta [KOM(2009)0201 - 2009/2174(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör Leonardo Domenici (A7-0007/2010)

Magdalena Alvarez, Theodor Dumitru Stolojan, David Casa ja Leonardo Domenici tutvustasid raporteid.

Sõna võttis László Kovács (komisjoni liige).

Sõna võtsid Astrid Lulling fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ka küsimusele, mille esitasid sinise kaardi abil Miguel Portas, Liem Hoang Ngoc fraktsiooni S&D nimel, Sharon Bowles fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Godfrey Bloom fraktsiooni EFD nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Enikő Győri, Olle Ludvigsson, Sylvie Goulard, Eva Joly, Ivo Strejček, Miguel Portas, Arturs Krišjānis Kariņš, Arlene McCarthy, Wolf Klinz, Vicky Ford, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Olle Schmidt, Jacek Włosowicz, Thomas Mann, George Sabin Cutaş, Carl Haglund, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly ja Sari Essayah.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Nick Griffin, Elena Băsescu, Udo Bullmann ja Michael Theurer.

Sõna võtsid László Kovács, Magdalena Alvarez ja Theodor Dumitru Stolojan.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võtsid David Casa ja Leonardo Domenici.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.2.2010protokoll punkt 9.310.2.2010protokoll punkt 9.410.2.2010protokoll punkt 9.1 ja 10.2.2010protokoll punkt 9.10.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika