Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0007(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0002/2010

Keskustelut :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Äänestykset :

PV 10/02/2010 - 9.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0014

Pöytäkirja
Maanantai 8. helmikuuta 2010 - Strasbourg

14. Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla * - Keskinäinen avunanto veroihin, tulleihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä * - Tiettyjen petosalttiiden tavaroiden luovutuksiin ja tiettyjen petosalttiiden palvelujen suorituksiin vapaaehtoisesti ja tilapäisesti sovellettava käännetty verovelvollisuus (direktiivin 2006/112/EY muuttaminen) * - Hyvän hallintotavan edistäminen verotusalalla (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla [KOM(2009)0029 - C6-0062/2009- 2009/0004(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Esittelijä: Magdalena Alvarez (A7-0006/2010)

Mietintö: Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi keskinäisestä avunannosta veroihin, tulleihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä [KOM(2009)0028 - C6-0061/2009 - 2009/0007(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0002/2010)

Mietintö: Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen petosalttiiden tavaroiden luovutuksiin ja tiettyjen petosalttiiden palvelujen suorituksiin vapaaehtoisesti ja tilapäisesti sovellettavan käännetyn verovelvollisuuden osalta [KOM(2009)0511 - C7-0210/2009- 2009/0139(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: David Casa (A7-0008/2010)

Mietintö hyvän hallintotavan edistämisestä verotusalalla [KOM(2009)0201 - 2009/2174(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Esittelijä: Leonardo Domenici (A7-0007/2010)

Magdalena Alvarez, Theodor Dumitru Stolojan, David Casa ja Leonardo Domenici esittelivät laatimansa mietinnöt.

László Kovács (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Astrid Lulling PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miguel Portas, Liem Hoang Ngoc S&D-ryhmän puolesta, Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Enikő Győri, Olle Ludvigsson, Sylvie Goulard, Eva Joly, Ivo Strejček, Miguel Portas, Arturs Krišjānis Kariņš, Arlene McCarthy, Wolf Klinz, Vicky Ford, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Olle Schmidt, Jacek Włosowicz, Thomas Mann, George Sabin Cutaş, Carl Haglund, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly ja Sari Essayah.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Nick Griffin, Elena Băsescu, Udo Bullmann ja Michael Theurer.

Puheenvuorot: László Kovács, Magdalena Alvarez ja Theodor Dumitru Stolojan.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: David Casa ja Leonardo Domenici.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.2.2010, kohta 9.3, istunnon pöytäkirja 10.2.2010, kohta 9.4, istunnon pöytäkirja 10.2.2010, kohta 9.1 ja istunnon pöytäkirja 10.2.2010, kohta 9.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö