Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0007(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0002/2010

Debatai :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Balsavimas :

PV 10/02/2010 - 9.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0014

Protokolas
Pirmadienis, 2010 m. vasario 8 d. - Strasbūras

14. Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje * - Savitarpio pagalba išieškant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis * - Neprivalomas ir laikinas atvirkštinio apmokestinimo sistemos taikymas tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant (teikiant) gali būti sukčiaujama (Direktyvos 2006/112/EB dalinis keitimas) * - Gero mokesčių srities valdymo skatinimas (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje [COM(2009)0029 - C6-0062/2009- 2009/0004(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Pranešėjas: Magdalena Alvarez (A7-0006/2010)

Pranešimas Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis [COM(2009)0028 - C6-0061/2009 - 2009/0007(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0002/2010)

Pranešimas Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/112/EB nuostatas dėl atvirkštinio apmokestinimo sistemos neprivalomo ir laikino taikymo tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant (teikiant) gali būti sukčiaujama [COM(2009)0511 - C7-0210/2009- 2009/0139(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: David Casa (A7-0008/2010)

Pranešimas dėl gero valdymo mokesčių srityje skatinimo [COM(2009)0201 - 2009/2174(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas – Pranešėjas: Leonardo Domenici (A7-0007/2010)

Magdalena Alvarez, Theodor Dumitru Stolojan, David Casa ir Leonardo Domenici pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo László Kovács (Komisijos narys).

Kalbėjo: Astrid Lulling PPE frakcijos vardu, kuri atsakė į Miguel Portas klausimą, užduotą pakėlus mėlynąją kortelę, Liem Hoang Ngoc S&D frakcijos vardu, Sharon Bowles ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Ashley Fox ECR frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Godfrey Bloom EFD frakcijos vardu, Hans-Peter Martin , nepriklausomas Parlamento narys, Enikő Győri, Olle Ludvigsson, Sylvie Goulard, Eva Joly, Ivo Strejček, Miguel Portas, Arturs Krišjānis Kariņš, Arlene McCarthy, Wolf Klinz, Vicky Ford, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Olle Schmidt, Jacek Włosowicz, Thomas Mann, George Sabin Cutaş, Carl Haglund, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly ir Sari Essayah.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Nick Griffin, Elena Băsescu, Udo Bullmann ir Michael Theurer.

Kalbėjo: László Kovács, Magdalena Alvarez ir Theodor Dumitru Stolojan.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: David Casa ir Leonardo Domenici.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.3 protokolo 10.2.2010, punktas 9.4 protokolo 10.2.2010, punktas 9.1 protokolo 10.2.2010 ir punktas 9.10 protokolo 10.2.2010.

Teisinė informacija - Privatumo politika