Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0007(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0002/2010

Dezbateri :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Voturi :

PV 10/02/2010 - 9.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0014

Proces-verbal
Luni, 8 februarie 2010 - Strasbourg

14. Cooperarea administrativă în domeniul fiscal * - Asistenţă reciprocă în materie de recuperare a creanţelor privind taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri * - Aplicarea opțională și temporară a mecanismului de taxare inversă în legătură cu furnizarea anumitor bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă (modificare a Directivei 2006/112/CE) * - Promovarea bunei guvernanțe în chestiuni fiscale (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal [COM(2009)0029 - C6-0062/2009- 2009/0004(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare - Raportor: Magdalena Alvarez (A7-0006/2010)

Raport Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte măsuri [COM(2009)0028 - C6-0061/2009 - 2009/0007(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0002/2010)

Raport Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE cu privire la aplicarea opțională și temporară a mecanismului de taxare inversă în legătură cu furnizarea anumitor bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă [COM(2009)0511 - C7-0210/2009- 2009/0139(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: David Casa (A7-0008/2010)

Raport referitor la promovarea bunei guvernanţe în chestiuni fiscale [COM(2009)0201 - 2009/2174(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Leonardo Domenici (A7-0007/2010)

Magdalena Alvarez, Theodor Dumitru Stolojan, David Casa şi Leonardo Domenici şi-au prezentat rapoartele.

A intervenit László Kovács (membru al Comisiei).

Au intervenit: Astrid Lulling, în numele Grupului PPE, care a răspuns unei întrebări conform procedurii „cartonaşului albastru”, adresată de Miguel Portas, Liem Hoang Ngoc, în numele Grupului S&D, Sharon Bowles, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Godfrey Bloom, în numele Grupului EFD, Hans-Peter Martin, neafiliat, Enikő Győri, Olle Ludvigsson, Sylvie Goulard, Eva Joly, Ivo Strejček, Miguel Portas, Arturs Krišjānis Kariņš, Arlene McCarthy, Wolf Klinz, Vicky Ford, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Olle Schmidt, Jacek Włosowicz, Thomas Mann, George Sabin Cutaş, Carl Haglund, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly şi Sari Essayah.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Nick Griffin, Elena Băsescu, Udo Bullmann şi Michael Theurer.

Au intervenit: László Kovács, Magdalena Alvarez şi Theodor Dumitru Stolojan.

A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit: David Casa şi Leonardo Domenici.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.3 al PV din 10.2.2010, punctul 9.4 al PV din 10.2.2010, punctul 9.1 al PV din 10.2.2010 şi punctul 9.10 al PV din 10.2.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate