Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 8. februar 2010 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Udvalgenes sammensætning
 5.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 6.Andragender
 7.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 8.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 9.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 10.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 11.Modtagne dokumenter
 12.Arbejdsplan
 13.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 14.Administrativt samarbejde på beskatningsområdet * - Gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger * - Fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig (ændring af direktiv 2006/112/EF) * - Fremme af god politik og forvaltning på skatteområdet (forhandling)
 15.GM/Opel: seneste udvikling (forhandling)
 16.Ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union - 2009 (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (141 kb) Deltagerliste (56 kb) Afstemning ved navneopråb (29 kb) 
 
Protokol (125 kb) Deltagerliste (23 kb) Afstemning ved navneopråb (67 kb) 
 
Protokol (210 kb) Deltagerliste (62 kb) Afstemning ved navneopråb (321 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik