Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 8. veebruar 2010 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendikomisjonide koosseis
 5.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 6.Petitsioonid
 7.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 8.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 9.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 10.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 11.Esitatud dokumendid
 12.Tööplaan
 13.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 14.Maksustamisalane halduskoostöö * - Vastastikune abi maksude, tollimaksude ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel * - Tagasipööratud maksustamismehhanismi mittekohustuslik ja ajutine kohaldamine teatavate pettuse ohvriks langeda võivate kaupade ja teenuste tarnete suhtes (direktiivi 2006/112/EÜ muutmine) * - Heade maksuhaldustavade edendamine (arutelu)
 15.GM/Opel: praegune olukord (arutelu)
 16.Sooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal 2009 (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (143 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb) Nimelise hääletuse tulemused (29 kb) 
 
Protokoll (123 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Nimelise hääletuse tulemused (66 kb) 
 
Protokoll (203 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Nimelise hääletuse tulemused (254 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika