Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 8 lutego 2010 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład komisji
 5.Upadłe oświadczenia pisemne
 6.Petycje
 7.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 8.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 9.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 10.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 11.Składanie dokumentów
 12.Porządek obrad
 13.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 14.Współpraca administracyjna w dziedzinie podatków * - Wzajemna pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń * - Fakultatywne i tymczasowe stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa (zmiana dyrektywy 2006/112/WE) * - Wspieranie dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania (debata)
 15.GM/Opel: obecna sytuacja (debata)
 16.Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej — rok 2009 (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (145 kb) Lista obecności (56 kb) Głosowanie imienne (29 kb) 
 
Protokół (126 kb) Lista obecności (23 kb) Głosowanie imienne (52 kb) 
 
Protokół (215 kb) Lista obecności (63 kb) Głosowanie imienne (249 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności