Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-0145/2010

Forhandlinger :

PV 09/02/2010 - 12
CRE 09/02/2010 - 12

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 9. februar 2010 - Strasbourg

12. De vigtigste mål for konferencen mellem parterne i CITES-konventionen (forhandling)
CRE

Mundtlig forespørgsel (O-0145/2010) af Jo Leinen for ENVI til Rådet: De vigtigste mål for konferencen mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Doha den 13.-25. marts 2010 (B7-0003/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0146/2010) af Jo Leinen for ENVI til Kommissionen: De vigtigste mål for konferencen mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Doha den 13.-25. marts 2010 (B7-0004/2010)

Jo Leinen begrundede de mundtlige forespørgsler.

Silvia Iranzo Gutiérrez (formand for Rådet) og Paweł Samecki (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

Talere: Sirpa Pietikäinen for PPE-Gruppen, Kriton Arsenis for S&D-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Anna Rosbach for EFD-Gruppen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, løsgænger, Elisabetta Gardini, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Willy Meyer, Bogusław Sonik, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Catherine Soullie, Guido Milana, Carl Haglund, Raül Romeva i Rueda, Ioannis A. Tsoukalas, Daciana Octavia Sârbu, Ramon Tremosa i Balcells, Carmen Fraga Estévez, Catherine Bearder, Antonello Antinoro, Maria do Céu Patrão Neves, Alain Cadec, Esther de Lange og Simon Busuttil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Franz Obermayr, Mairead McGuinness og Giovanni La Via.

Talere: Silvia Iranzo Gutiérrez og Paweł Samecki.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen og Bart Staes for ENVI om EU's strategiske mål for det 15. møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Doha (Qatar) fra den 13. til den 25. marts 2010 (B7-0069/2010)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.12 i protokollen af 10.2.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik