Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0145/2010

Keskustelut :

PV 09/02/2010 - 12
CRE 09/02/2010 - 12

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 9. helmikuuta 2010 - Strasbourg

12. CITES-sopimuspuolten konferenssin tärkeimmät tavoitteet (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullinen kysymys (O-0145/2010): Jo Leinen ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Dohassa 13.-25. maaliskuuta 2010 pidettävän luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin (CITES) tärkeimmät tavoitteet (B7-0003/2010)

Suullinen kysymys (O-0146/2010): Jo Leinen ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Dohassa 13.-25. maaliskuuta 2010 pidettävän luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin (CITES) tärkeimmät tavoitteet (B7-0004/2010)

Jo Leinen esitteli suulliset kysymykset.

Silvia Iranzo Gutiérrez (neuvoston puheenjohtaja) ja Paweł Samecki (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

Puheenvuorot: Sirpa Pietikäinen PPE-ryhmän puolesta, Kriton Arsenis S&D-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Anna Rosbach EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Claudiu Ciprian Tănăsescu, Elisabetta Gardini, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Willy Meyer, Bogusław Sonik, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Catherine Soullie, Guido Milana, Carl Haglund, Raül Romeva i Rueda, Ioannis A. Tsoukalas, Daciana Octavia Sârbu, Ramon Tremosa i Balcells, Carmen Fraga Estévez, Catherine Bearder, Antonello Antinoro, Maria do Céu Patrão Neves, Alain Cadec, Esther de Lange ja Simon Busuttil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Franz Obermayr, Mairead McGuinness ja Giovanni La Via.

Puheenvuorot: Silvia Iranzo Gutiérrez ja Paweł Samecki.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen ja Bart Staes ENVI-valiokunnan puolesta EU:n strategisista tavoitteista Dohassa (Qatarissa) 13.–25. maaliskuuta 2010 pidettävässä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 15. kokouksessa (B7-0069/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.2.2010, kohta 9.12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö